top
Print side E-mail side 

OMRÅDELEDER - LANDINSPEKTØRYDELSER

OMRÅDELEDER - LANDINSPEKTØRYDELSER - LIFA ODENSE

People Company søger for LIFA A/S Landinspektører en Områdeleder til LIFA Odense. Du får ansvaret for LIFA’S landinspektør-aktiviteter i Odense-området med ledelsesansvaret for ca. 30 medarbejdere.

Til at betjene LIFA’s kunder og for at understøtte den fortsatte vækst, er LIFA på udkig efter en erfaren leder med en baggrund som enten Landinspektør, Ingeniør, Geograf, Forstkandidat eller anden beslægtet uddannelse suppleret med relevant lederuddannelse. Med reference til LIFA’s direktion kommer de daglige arbejdsopgaver og ansvarsområder primært til at bestå i: 

Jobbet:

 • Du får ansvaret for LIFA’s landinspektørforretning på Odense kontoret og med Fyn som område. Dette indebærer forretnings- og budgetansvar samt det overordnede ledelsesansvar for de ca. 30 medarbejdere, der i dag løser såvel matrikulære som tekniske opmålingsopgaver. Ledelsesopgaven foregår i tæt samarbejde med teamledere for de enkelte afdelinger
 • Med afsæt i den eksisterende kundeportefølje, bliver det også Områdelederens ansvar at øge aktivitetsniveauet med såvel nye opgaver til eksisterende kunder, som nye kunder. Dette skal ske i samarbejde med de nuværende kollegaer og gennem mersalg til eksisterende kunder samt salg til nye kunder
 • En anden opgave bliver - i tæt samarbejde med de ansvarlige teamledere - at bidrage til en optimal ressourcefordeling og allokering af medarbejdere på mange opgaver, der oftest skal løses på meget kort tid
 • I passende omfang skal områdelederen deltage i rådgivning omkring og udførelse af landinspektør-relaterede opgaver som f.eks. opmåling og afsætning af nybyggeri, anlægsopgaver, ejendoms-dannelse og -udvikling, ejerlejlighedsopdeling etc. (afhænger af din baggrund)
 • Herudover vil du blive involveret i forskellige tværgående projekter til kunder på tværs af LIFA’s afdelinger og specialistfunktioner.

 Din baggrund og kvalifikationer:

 • Du har mindst 5-8 års erfaring med arbejdsopgaverne fra lignende stilling i et Landinspektørfirma – eller har indsigt i og erfaring med arbejdsopgaverne fra selve branchen eller brancher beslægtet hermed – det kunne være f.eks. entreprenørvirksomheder eller rådgivende ingeniørfirmaer og lign.
 • Du skal være en erfaren og dygtig leder, med fokus på de ledelsesmæssige discipliner som synlighed, kommunikation, beslutningskraft, empati og menneskeforståelse. Du har haft et betydeligt personaleansvar før og trives med denne ledelsesdisciplin
 • Du kan have en uddannelse som Landinspektør eller Ingeniør, Geograf, Forstkandidat eller lignende teknisk baggrund, gerne suppleret med relevant ledermæssig efteruddannelse (HD og lign.)
 • Du er som person udadvendt, konkurrencemindet, har et stort drive og ser det som en udfordring at være med til at videreudvikle og bygge noget op. Et væsentligt element heri, er at du er opsøgende og relations skabende og har en kommerciel tilgang til at se mulighederne for at lave forretninger
 • Du er god til at kommunikere på alle niveauer med såvel kunder som rådgivere og andre teknikere – på såvel skrift som i tale.

LIFA tilbyder:

 • Et spændende, selvstændigt og udadvendt lederjob, hvor du får mulighed for at sætte dit præg på LIFA’s fortsatte udvikling – og blive en del af en handlekraftig, solid virksomhed med nogle sunde værdier og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med dine øvrige kollegaer over hele landet
 • Lige fokus på sund forretning og trivsel – det skal være sjovt at gå på arbejde
 • Du har mulighed for at trække på specialistkompetencer – og selv byde ind med dine. Her er der plads til og mulighed for at udvikle sig fagligt indenfor specialområder
 • Ordnede forhold og lønpakke efter kvalifikationer med en god fast løn, pensionsordning med en udvidet helbredssikring mv.
 • Tiltrædelse snarest muligt efter aftale.

Interesseret? – vi glæder os til at høre fra dig. Send din ansøgning til os hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen her

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jens Peter Sørensen, People Company på telefon 7022 1711/2146 1711 eller via mail jps@peoplecompany.dk. LIFA A/S bliver ikke orienteret om din ansøgning uden forudgående aftale.

Om virksomheden:

LIFA A/S Landinspektører er et landsdækkende landinspektørfirma med specialer i ejendomsdannelse og ejendomsdata. Udgangspunktet for firmaets forretningsområde er de traditionelle landinspektøropgaver, der med tiden har udviklet sig til også at omfatte avanceret måling i 2D og 3D, distribution af lands­dæk­kende ejendomsdata samt udvikling af CAD- og GIS-applikationer til håndtering af ejendomsdata på markedets dominerende CAD- og GIS-platforme. Fra at være traditionelle landinspektører omfatter LIFA i dag også afdelingerne LIFA GIS·IT, LIFA BANE, LIFA PLAN, LIFA FORSYNING, LIFA AREAL & RETTIGHEDER og LIFA SURVEYORS. Over 150 medarbejdere med en bred faglighed inden for områderne arbejder på LIFA’s 10 kontorer i Danmark. Læs mere om LIFA A/S på www.lifa.dk

                               LANDINSPEKTØR/INGENIØR – LEDELSE - FORRETNINGSUDVIKLING

People Company ApS
Lyngebækgårds Allé 8-10
DK -2990 Nivå 
+45 7022 1711
  

© 2019 People Company ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3