top
Print side E-mail side 

Rekrutteringsproces for kandidater

Job via People Company?
- se her hvordan det typiske kommer til at foregå 

Sådan gør du:

 Du kan sende din ansøgning til People Company på mail jobvia@peoplecompany.dk

 Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV i elektronisk form (format er stort set underordnet, men vi foretrækker Word eller PDF-format).

 Så snart vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en bekræftelse med besked om, hvad næste skridt er.

 Vi glæder os til at høre fra dig. 

Rekrutteringsprocessen - det kan du forvente:

 Efter vi har modtaget din elektroniske ansøgning sender vi dig en mail med en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.

 Efter kort tid vil vi igen kontakte dig med besked om, at du enten bliver indkaldt til en 1. samtale, eller du desværre ikke er kommet i betragtning til dette job og vi derfor må meddele dig et afslag til den søgte stilling.

 Bliver du indbudt til en 1. samtale, vil det typisk finde sted hos People Company og det vil være en samtale af indledende karakter, hvor dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer vil blive afdækket. Du vil ligeledes få nærmere information omkring indholdet af det job, du har søgt samt om virksomheden.

 Bliver du herefter indbudt til 2. samtale, vil det som oftest finde sted hos virksomheden, og der vil vi spørge endnu dybere ind til din baggrund etc.

 Ønsker virksomheden herefter at gå videre med dig, vil du blive tilbudt en personlighedstest, som du udfylder via nettet. Du vil modtage en personlig tilbagemelding på resultatet af denne test fra en konsulent fra People Company, der ved samme lejlighed vil bede dig om at have kontaktdata på minimum 2-3 referencepersoner klar.

 Vi vil efterfølgende tage referencer og er de tilfredsstillende, vil virksomheden formentligt tilbyde dig jobbet. Er du stadigvæk interesseret i jobbet vil vi indkalde til en sidste samtale inden du modtager et udkast til ansættelseskontrakt direkte fra virksomheden.

 Ca. 14 dage efter du er startet i dit nye job, vil vi kontakte dig for at høre om du trives. Det samme sker efter ca. 2½ måned og sidste gang efter ca. 6 måneder.

Send dit CV til People Company

People Company er meget interesseret i at modtage dit CV. Vi har en database, hvori vi opbevarer dit CV i 6 måneder, hvor efter vi i henhold til registerlovgivningen sletter dit CV. I forbindelse med modtagelsen af dit CV sender vi en mail til dig, som vi beder dig om at besvare med din bekræftelse på, at du giver os lov til at opbevare dit CV med henblik på at anvende det til at skaffe dig et job. Dit CV skal fremsendes elektronisk på e-mail til mitcv@peoplecompany.dk

Etiske retningslinier
People Company ønsker at være kendt som et seriøst konsulentfirma, der overholder alle branchens etiske – såvel skrevne som uskrevne – retningslinier. Derfor vælger vi at oplyse om, hvilke værktøjer der er i vores værktøjskasse og hvordan og i hvilke sammenhænge vi bruger dem.

Vores værktøjskasse
People Company anvender forskellige værktøjer i forbindelse med rekrutteringsopgaverne.

Det drejer sig bl.a om:
Erhvervspsykologiske personlighedstest - Master Person Profil Analyse (MPA) – bruges til afdække de organisatoriske kompetencer samt at vurdere personlighederne på individ- og teamniveau.

 Læs mere om MPA på www.master.dk

Analytiske tests – bruges til at vurdere niveau af almen viden

Færdighedstests – bruges til at vurdere faglige kompetencer – f.eks inden for sprog, skriftlig kommunikation og regnskab.

People Company ApS
Lyngebækgårds Allé 8-10
DK -2990 Nivå 
+45 7022 1711
  

© 2021 People Company ApS.
webshop.io Content Management System.
HTML5 / CSS3